Home > Uncategorized > Dathlu 100 mlynedd ers sefydlu Cyngor Cymuned Pontyberem

Am noson wych yn dathlu 100 mlynedd ers sefydlu Cyngor Cymuned Pontyberem.

Roedd Cyng. Alban Rees yn llawn haeddu’r deyrnged a adroddwyd gan Garry Owen wedi iddo gyrraedd y garreg filltir o fod yn gynghorydd am 50 mlynedd bellach.

Llongyfarchiadau Alban a diolch i ti am bob dim yr wyt ti wedi’i wneud dros Bontyberem.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*