Home > Uncategorized > Agor swyddfa newydd Llanelli Online

Roeddwn yn falch o agor Swyddfa newydd Llanelli Online ar Stryd John. Mae croeso i chi alw heibio’r swyddfa i adrodd unrhyw newyddion.

Mae gwasg bywiog a lleol megis Llanelli Online yn rhan galonogol o’n cymunedau. Maent yn sicrhau bod genyn nhw lais ac maent yn sicrhau bod y rheiny sy’n gwneud penderfyniadau’n lleol yn cael eu dal i gyfrif.

Pob lwc i Alan, Jo, Delyth a’r tîm… rydych o hyd yn mynychu digwyddiadau lleol ac rydych wedi gweithio’n galed er mwyn sefydlu Llanelli Online. Rwy’n gobeithio y bydd y llwyddiant yn parhau!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*