Home > Uncategorized > Taith gerdded yn defnyddio’r synhwyrau – C?n Tywys Cymru

Roedd ceisio cerdded yn ddiogel yn gwisgo mwgwd ac yn defnyddio ffon wen yn unig yn brofiad pwysig i mi gael ddeall yr heriau y mae pobl megis Steve ac Andrea yn eu hwynebu. Diolch i C?n Tywys Cymru am drefnu’r brofiad.

Mae llawer y mae’n rhaid i ni wneud er mwyn gwneud hi’n haws i bobl â nam ar eu golwg teithio o amgylch trefi Prydain.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*