Home > Uncategorized > Gofalwyr camddefnyddwyr alcohol a sylweddau

Llongyfarchiadau i Support for Carers of Alcohol and Substance Misuse am ennill grant o £10,000 o gronfa Awards for All y Loteri Genedlaethol. Byddan yn defnyddio’r arian i gefnogi’r rheiny sy’n byw gydag, ac yn gofalu dros, unigolion sy’n gaeth i gyffuriau neu alcohol. Maent yn cynnal cyfarfodydd yn Neuadd San Barnabas am 5:30 – 8:30pm pob dydd Mawrth. Gyrrwch neges breifat ataf os ydych am gysylltu ? nhw.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*