Home > Uncategorized > #Farm24

Heddiw yw dechrau ymgyrch #Farm24. Mae #Farm24 yn ddathliad o’r bwydydd a diodydd gwych a gynhyrchir gan Ffermwyr Prydeinig ar ein rhan ni.

Hoffwn ddiolch i’r ffermwyr am chwarae rôl allweddol yn ein heconomi a chadwyn bwyd lleol.

Mae’n rhaid i ni wneud pob dim yn ein gallu i gefnogi ffermwyr y DU wrth iddyn dyfu cynnyrch cynaliadwy o ansawdd uchel, cadw trefn ar ein cefn gwlad a chynnig cyfleoedd gwaith yn ein hardaloedd gwledig.

Am ragor o wybodaeth ynghylch #Farm24, trwoch at y ddolen hon:https://www.fginsight.com/24hoursinfarming/

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*