Home > Uncategorized > Diolch i’n hymatebwyr cyntaf

Diolch yn fawr i’n hymatebwyr cyntaf lleol am y gwaith rhagorol maent yn ei wneud er mwyn achub bywydau wedi argyfyngau meddygol.

Mae ymatebwyr cyntaf yn wirfoddolwyr a hyfforddir gan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i ddarparu gofal brys i unigolion yn eu cymunedau yn ystod argyfwng cyn i ambiwlans cyrraedd. 

Oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli’n lleol?

Mae rhagor o wybodaeth ar gael trwy’r ddolen ganlynol:

https://www.ambulance.wales.nhs.uk/cy/96–. Yna, gallwch yrru e-bost at y swyddog dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru trwy’r cyfeiriad e-bost canlynol: amb_first.responder.central@wales.nhs.uk

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*