Home > Uncategorized > Cystadleuaeth siopau bach Llanelli – Eich cyfle chi i ennill?

Mae nifer o siopau bach gwych yn etholaeth Llanelli. Dyma pam rwy’n annog perchnogion siopau bach lleol i ystyried enwebu ei siop fel rhan o gystadleuaeth Siopau Bach Gorau 2019. Mae’r ffenest enwebu yn cau am y 9fed o Fedi. Trwoch at y ddolen isod am ragor o wybodaeth.

Mae’r gystadleuaeth yn tynnu sylw at y rôl bwysig iawn y mae siopau bach yn ei chwarae yn ein cymunedau lleol. Boed eu bod nhw’n siopau sy’n cynnig nwyddau neu wasanaethau unigryw, yn rhai sy’n cyfrannu at brosiectau lleol neu’n rhai sy’n cyfrannu at gymeriad yr ardal, mae pob un busnes bach yn rhan o waed ein cymuned. Mae’n bryd i ni ddathlu’r busnesau hyn!

https://www.indieretail.uk/best-small-shops/

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*