Home > Uncategorized > Diweddariad ynghylch cyfyngiadau parcio ym Mhen-bre

Newyddion da – mae’r Cyngor Sir wedi cael gwared ar ei gynnig i droi maes parcio’r pysgotwyr ym Mhen-bre yn faes parcio talu ac arddangos wedi i drigolion sydd am gadw eu hawl at fynediad di-dâl i’r traeth gwrthwynebu’r cynlluniau.

Serch hynny, mae’r cynlluniau i gadw’r llinellau melyn dwbl sydd bellach wedi’u paentio y tu fewn i’r Parc Gwledig yn achosi pryder i mi. Byddaf yn parhau i bwyso ar y Cyngor i ailystyried y penderfyniad hwn ac i ddileu’r cynlluniau i godi ffi am barcio mewn ardaloedd arfordirol a meysydd parcio ar draws Sir Gaerfyrddin.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*