Home > Uncategorized > Diwrnod rhyngwladol codi ymwybyddiaeth o Glefyd Parkinson

Heddiw, mae’n Ddiwrnod Rhyngwladol codi ymwybyddiaeth o Glefyd Parkinson. Felly, rydym am nodi ein cefnogaeth i bawb sy’n cael eu heffeithio gan Glefyd Parkinson, yn cynnwys y 145,000 o bobl sy’n dioddef o’r clefyd yn y DU.

Gwyliwch a rhannwch y fideo hon a gynhyrchwyd Gan Parkinson’s UK fel rhan o’i ymgyrch newydd i godi ymwybyddiaeth o’r clefyd.

Dysgwch mwy yma: https://www.parkinsons.org.uk/parkinsons-is

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*