Home > Uncategorized > Cwrdd â thrigolion Pontyberem

Mynychais gyfarfod llwyddiannus gyda thrigolion Pontyberem heno.

Cafodd nifer o faterion lleol megis dulliau tawelu traffig, llygredd, llifogydd a mynediad at y tip a chanolfan ailgylchu gwyrdd eu trafod – Byddaf nawr yn cysylltu â’r awdurdodau perthnasol er mwyn datrys y materion a godwyd.

Er hynny, roedd nifer wedi siomi bod Llywodraeth y DU wedi troi ei gefn ar gynllun Morlyn Llanw Abertawe… Byddwn yn parhau i frwydro dros gychwyn y prosiect gyda chefnogaeth Mark Draekford a Llywodraeth Llafur Cymru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*