Home > Uncategorized > Plannu coed ym Mhum Heol

Braf oedd bod yng nghwmni disgyblion Ysgol Pum Heol dydd Gwener ddiwethaf er mwyn plannu coeden ger Canolfan Gymunedol Pum Heol.

Mae’r ymgyrch hon gan Sefydliad y Menywod a grwpiau lleol eraill i blannu rhagor o goed yn un wych. Bydd yn gwella ein hamgylchedd ac yn helpu arafu proses cynhesu byd eang. Gweithredu fel hyn sydd ei angen – dim siarad yn unig.

Trwy gydweithio â Chymdeithas Dreftadaeth Pum Heol a Chyngor Gwledig Llanelli, trefnodd y WI ymgyrch i blannu coed o amgylch y maes hamdden a’r bedw ger y Ganolfan Gymunedol er mwyn coffau’r Rhyfel Byd Cyntaf. Hefyd, plannwyd coeden dderw newydd yn lle’r hen goeden dderw a blannwyd i ddathlu Jiwbilî Diemwnt y Frenhines.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*