Home > Uncategorized > Cymdeithas Gyn-filwyr Llanelli

Roedd yn fraint cyfarfod a thrafod materion amddiffyn gyda Jim Cleobury, cyn-filwr yr Ail Ryfel Byd ac aelodau iau o Gymdeithas Cyn-filwyr Llanelli

Diolch yn fawr i chi am bopeth rydych chi’n ei wneud er mwyn tynnu sylw at gyfraniad cyn-filwyr a’r lluoedd arfog a’r materion y mae cyn-filwyr yn eu hwynebu. Diolch hefyd iddyn am gyfrannu at ddigwyddiad coffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf yn Sied Nwyddau Llanelli ym mis Tachwedd y llynedd.

Diolch hefyd i Lt. Col David Mathias am drefnu.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*