Home > Uncategorized > Tagfeydd y tu allan i Ysgol y Ffwrnes

Dydd Gwener ddiwethaf, sefais y tu allan i Ysgol y Ffwrnes yn y glaw trwm yng nghwmni swyddogion o’r cyngor er mwyn gweld y tagfeydd sy’n digwydd yno. Yn dilyn hyn, byddaf yn parhau i herio er mwyn sicrhau bod cynlluniau a fydd yn gwneud newid go iawn yn cael eu rhoi yn eu lle.

Diolch enfawr i rieni, y Pennaeth – Mrs Lloyd-Jenkins a chynghorwyr lleol am eich ymdrechion hyd yn hyn.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*