Home > Uncategorized > Prosiect paneli solar ar gyfer Cydweli

Am gyfarfod da gyda Menter Cydweithredol Ynni Cwm Gwendraeth! Trafodom brosiect paneli solar i Gydweli a nodwyd y bydd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (AGM) yn cael ei gynnal am 6.30pm ar ddydd Gwener 8 Mawrth. Rydym hefyd yn bwriadu cynnal digwyddiad agored I’r cyhoedd rhywbryd ym mis Ebrill. Cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb yn yr hyn yr ydym ni’n ei wneud.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*