Home > Uncategorized > Parti Masnach Deg Llanelli a’r Cylch

Os oes gennych chi ychydig o amser hamdden ar brynhawn Sadwrn, cofiwch fynychu Parti Masnach Deg Llanelli a’r Cylch yng Nghanolfan Selwyn Samuel – y pris am fynediad yw £2 yn unig. Ewch i fwynhau paned masnach deg a cherddoriaeth fyw.

Diolch i Tara Fisher ac eraill am drefnu digwyddiad. Mae’n addo fod yn ddiwrnod gwych.

Cliciwch ar y ddolen gyswllt isod am ragor o wybodaeth:

https://www.facebook.com/events/1080003138857410/

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*