Home > Uncategorized > Grwp gweithredu pentref Pen-bre

Diolch i Gr?p Gweithredu Pentref Pen-bre am ein hatgoffa ni fod yn rhaid cyflwyno unrhyw wrthwynebiad i ddatblygiad Heol y Mynydd/ Garreglwyd erbyn y 1af o Chwefror.

Ar ben y rhesymau i wrthwynebu a nodwyd gennym eisoes (megis peryg cynyddol o lifogydd i dai cyfagos), mae’n bwysig pwysleisio NAD YDY’R Cyngor Sir wedi datrys y broblem o dagfeydd hir ar bwys goleuadau traffig Heol Sandy er gwaetha’r ffaith i ni ofyn iddyn ddatrys y broblem ers i’r goleuadau cael eu gosod yn 2017

Cliciwch ar y ddolen gyswllt isod er mwyn ymweld â thudalen Facebook y gr?p am fanylion ynghylch cyfarfod i’r trigolion a gynhelir dydd Mawrth nesaf sef dydd Mawrth 29 Ionawr.

https://www.facebook.com/Pembrey-Village-Action-Group-262744633921349/?tn=HHH-R

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*