Home > Uncategorized > Eich cyfle olaf i gael dweud eich dweud ynghylch llinellau melyn dwbl Pen-bre

Dyma’ch atgoffa chi i ddweud eich dweud ynghylch Cyngor Sir Gâr yn paentio llinellau melyn dwbl ar hyd y ffyrdd ger Parc Gwledig Penbre ac unrhyw gynlluniau sydd ganddyn nhw i droi’r hyn a elwir yn ‘maes parcio’r pysgotwyr’ yn faes parcio talu ac arddangos. Fel mae trigolion hynod o grac wedi nodi, mae’n gwbl annerbyniol tynnu mynediad rhad ac am ddim at y traeth oddi wrth drigolion – braint maent wedi ei mwynhau am flynyddoedd maeth.

I gael dweud eich dweud, danfonwch e-bost yn nodi’ch barn ynghylch y llinellau melyn dwbl ym Mhen-bre at Bennaeth Gweinyddu a Chyfraith y Cyngor (rwjones@sirgar.gov.uk) erbyn dydd Gwener 18 Ionawr.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*