Home > Uncategorized > Dod o hyd i safle ar gyfer ty bach Changing Places

Roedd yn braf cwrdd â’r gr?p sy’n ymgyrchu i osod t? bach Changing Places â chyfarpar codi yn lleol.

Ar ôl cael ein siomi gan drafodaethau ar gyfer safle yn Eastgate, bydd swyddogion o’r Cyngor Sir yn cwrdd wythnos nesaf er mwyn ystyried unrhyw leoliadau posib eraill gan yna ein hysbysu ni ynghylch y camau nesaf.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*