Home > Uncategorized > Swyddi newydd yn ffatri Calsonic-Kansei yn Llanelli

Mae’r buddsoddiad hwn mewn technoleg y dyfodol yn newyddion da i Llanelli. Mae’n dangos hyder yn ein hisadeiledd gweithgynhyrchu ac rwy’n croesawu’r 85 o swyddi crefft uchel hyn a seilir yn y ffatri lleol.

Mae’n wych gweld bod Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd technoleg cerbydau electrig ac yn buddsoddi i sicrhau bod Cymru’n geffyl blaen yn y maes hwn. Dyma un o hanfodion sicrhau bod gennym sector cerbydau cynaladwy.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*