Home > Uncategorized > Ennillwyr Cystadleuaeth Cerdyn Nadolig Ysgol Ddyfryn y Swistir

Llongyfarchiadau i Oliver Davies o Ysgol Ddyffryn y Swistir am ennill adran iau ein Cystadleuaeth Cerdyn Nadolig…gweler ei lun yn y ffrâm yma. Llongyfarchiadau hefyd i Oliver Dunne a ddaeth yn ail yn adran y babanod.

Diolch yn fawr i George Parker am noddi’r gystadleuaeth ac am ddarparu’r gwobrwyau. Gyda llaw – roedd y canu’n wych hefyd!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*