Home > Uncategorized > Disgybl Ysgol y Bryngwyn yn cael ei hethol i Senedd Ieuenctid Cymru

Llongyfarchiadau i Megan Carys Davies (ar y dde) o Ysgol y Bryngwyn am gael ei hethol i gynrychioli Llanelli yn Senedd Ieuenctid Cymru, gyda chefnogaeth ei gefell Gwenan.

Dyma yw blaenoriaethau Megan 1) Rhagor o leoliadau cymdeithasol ar gyfer ieuenctid, 2) Lleihau’r baich academaidd ar ieuenctid a 3) Codi ymwybyddiaeth o faterion byd-eang.

Rydw i a Lee Waters AC yn edrych ymlaen at weithio â Megan ar y materion hyn, ac rwy’n si?r y bydd hi’n gwerthfawrogi eich adborth.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*