Home > Uncategorized > Gosod darn o drac rheilffordd Mynydd Mawr

Diolch enfawr i uwchgapten Chris Judge, Swyddog Gwarant James Ankrah a’u tîm o STRE 507 (Tîm Brenhinol y Peirianwyr Arbenigol – isadeiledd rheilffyrdd) am dreulio wythnos gyfan yn gosod trac ychwanegol yng Nghynheidre ar gyfer rheilffordd Llanelli a Mynydd Mawr. Rwy’n barod ar gyfer taith arbennig Siôn Corn ar y 8fed a 9fed o Ragfyr… edrychaf ymlaen at eich gweld chi yno!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*