Home > Uncategorized > Dylai’r Cyngor gadw maes parcio y pysgotwyr yn faes parcio rhad ac am ddim

Danfonwyd neges glir i’r cyngor gan drigolion rhagweithiol iawn heddiw. Dylai’r Cyngor cadw maes parcio’r pysgotwyr yn faes parcio rhad ac am ddim i drigolion lleol gallu cael mynediad at y traeth.

Rydym yn annog pawb i ymateb i ymgynghoriad brys y Sir… mae ar agor tan fis Ionawr.

Rydym wrthi’n dysgu mwy am y cynlluniau a sefydlu pwyllgor gweithredu.

Hefyd, gallwch ymweld â’n tudalen Facebook Save Our Sands 50th Anniversary

https://www.facebook.com/groups/632274107137271/

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*