Home > Uncategorized > Dydy ymateb y Cyngor i’r traffig ar Heol Sandy ddim yn ddigonol

Hoffwn ddiolch i bawb a ymatebodd i’n hymgyngoriad am y traffig erchyll ar Heol Sandy. O’r diwedd, rydym wedi derbyn ymateb gan y Cyngor Sir, ond mae’n amlwg dydy ei fân newidiadau i drefn y goleuadau yn gwneud newid digonol.

Mae’r tagfeydd o hyd yn gwbl annerbyniol ac mae’n rhaid i’r Cyngor cymryd camau pellach. Byddaf i a Lee yn parhau i bwyso ar y cyngor i wella’r sefyllfa a sicrhau bod yna modelau traffig cywir ar gyfer pob datblygiad newydd.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*