Home > Uncategorized > Cyfarfod Cyhoeddus i drafod llinellau melyn dwbl ym Mhen-bre

Bydd cyfarfod cyhoeddus i drafod llinellau dwbl melyn ym Mharc Gwledig Pen-bre – 2:30pm, dydd Sadwrn 6 Hyd yn Neuadd Eglwys Pen-bre (Sgwâr Randal)

Wyt ti erioed wedi gweld cymaint o linellau melyn dwbl? Yn sicr ddim mwy na sydd bellach ym Mharc Gwledig Pen-bre. Mae’r llinellau wedi cael eu gosod heb unrhyw ymgynghoriad neu esboniad da ac maent bellach yn atal aelodau’r gymuned leol rhag cael mynediad at eu traeth, fel maent wedi am y 50mlynedd diwethaf.

Ymunwch â mi, Lee Waters AC a Cyngh Shirley Matthews yn Neuadd Eglwys Pen-bre am 2:30pm ar ddydd Sadwrn i drafod y mater.

https://www.facebook.com/events/167176527540059/

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*