Home > Uncategorized > Cwrdd â thîm Parkinsons UK

Cyfarfyddais â thîm Parkinson’s UK yng nghynhadledd y blaid Lafur i drafod effaith ailasesiadau PIP diangen y Llywodraeth i‘r rheiny sydd â chyflyrau cynyddol a’r ffordd fympwyol mae’r meini prawf asesu’n cael ei ddehongli. Mae’n rhaid i’r ddau beth yma newid.

 

Tynnodd nhw sylw at y problem o bobl â chyflwr Parkinson yn derbyn eu meddygaeth yn hwyr mewn rhai ysbytai ac yn dioddef rhai canlyniadau difrifol ac, yn aml, parhaol o ganlyniad i hyn. Byddaf yn ysgrifennu at y Bwrdd Iechyd i sicrhau bod ein hysbytai lleol yn dilyn yr arfer gorau mewn perthynas â hyn.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*