Home > Uncategorized > Cwrdd â Chadetiaid Heddlu Llanelli

Roedd yn bleser cwrdd â Chadetiaid Gwirfoddol yr Heddlu, gr?p sydd newydd gael ei ffurfio, yn eu trydydd cyfarfod yn Llanelli.

Rwy’n si?r y byddan yn cael digon o hwyl a sbri yn cymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau llawn cyffro bydd hefyd yn eu helpu nhw i fagu sgiliau megis sut i weithio mewn tîm. Bydd y sgiliau hyn yn ddefnyddiol pa bynnag swydd y byddan nhw’n ei wneud yn y dyfodol.

Diolch enfawr i Staff Gareth Richards a Staff Vicki Price am eu gwaith caled yn sefydlu a rhedeg y Cadetiaid ac i’r rheiny sy’n rhedeg gr?p Cadetiaid y Fyddin am fod mor barod i adael i Gadetiaid yr Heddlu ddefnyddio eu neuadd at Stryd Murry

Pob lwc i chi yn y dyfodol ac rwy’n edrych ymlaen at gadw mewn cysylltiad â chi.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*