Home > Uncategorized > Dathlu diwrnod LHDT Llanelli

Diolch i Cetma ac i bawb a gyfrannodd i ddiwrnod LHDT Llanelli. Bellach, mae’n 30 blynedd ers i lywodraeth y dydd cyflwyno adran 28, adran gwbl ofnadwy. Mae’n hanfodol ein bod ni cofio’r rheiny a frwydrodd yn ei herbyn. Rydym wedi gweld gwelliant sylweddol i hawliau unigolion LHDT dros y blynyddoedd diwethaf, yn bennaf o ganlyniad i’r llywodraeth Llafur blaenorol. Ond, na ddylwn orffwys: mae’n rhaid i ni daclo bwlio homoffobaidd, hyrwyddo hawliau unigolion trans a herio agweddau LHDT pedwar ban y byd.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*