Home > Uncategorized > Canlyniadau ymgynghoriad y bwrdd iechyd yn dangos gwrthwynebiad cryf i israddio ysbyty Tywysog Philip

Mae canlyniadau ymgynghoriad Bwrdd Iechyd Hywel Dda ar ddyfodol ysbytai’r ymddiriedolaeth wedi cael eu cyhoeddi. Maent yn dangos bod gwrthwynebiad llethol i’r cynnig oedd am israddio Ysbyty Tywysog Philip ymhlith y 5,000+ a atebodd holiadur yr ymgynghoriad.

Y dewis mwyaf poblogaidd oedd cadw ysbyty cyffredinol yn Llanelli. Nododd nifer o bobl y byddai israddio o unrhyw fath yn Llanelli yn gorfodi trigolion Llanelli i deithio i ysbyty Treforys yn Abertawe. Byddai hyn yn cynyddu’r pwysau ar Fwrdd Iechyd Abertawe. Mae’r canlyniadau hefyd yn dangos bod pryder enfawr ynghylch codi ysbyty newydd rhwng Arberth a San Clêr oherwydd anawsterau teithio a recriwtio.

Byddaf yn ysgrifennu at y Bwrdd Iechyd i adleisio’r uchod a byddaf yn parhau i frwydro dros gadw Ysbyty Tywysog Philip yn ysbyty cyffredinol llawn a sicrhau’r ystod fwyaf eang posib o wasanaethau yma yn Llanelli.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*