Home > Uncategorized > Sgiliau a gallu’r DU i arloesi yn cael eu harddangos yn sioe nwyddau awyr Farnborough

Roedd yn wych gweld y gymuned yn dod ynghyd y penwythnos hwn ac roedd yn bleser gweld Côr Gofal Canser Tenevous yn diddanu’r rheiny oedd yn siopa yng Nghanolfan Siopa San Elli. Hefyd, cawsom berfformiad unigol prin gan Steve Eldridge… cerddoriaeth o fy nghenhedlaeth i!

Yna, ymwelom â Charnifal a diwrnod o hwyl a sbri Cydweli. Diolch i bawb sy’n gweithio’n galed i gynnal y digwyddiadau cymunedol hyn.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*