Home > Uncategorized > #PlugInPledge – addo cynhyddu nifer y ceir eletrig sydd ar gael i’w llogi

Roedd yn bleser clywed wrth The British Vehicle Rental and Leasing Association – BVRLA ynghylch ei #PlugInPledge sef ymgyrch i gynyddu nifer y cerbydau a ellir eu gwefru sydd ar gael i’w llogi o 17,000 i 300,000 y flwyddyn erbyn 2025. Mae angen i ni weld bod ein huchelgais yn cael ei alluogi trwy fuddsoddiad mewn mannau gwefru ceir electrig sy’n gweithio ac sy’n gyson.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*