Home > Uncategorized > Eich cyfle olaf i ddweud eich dweud yn ymgynghoriad y Bwrdd Iechyd

Dyma’n eich atgoffa chi mai HEDDIW, rhwng 2-7pm yn Neuadd y Tymbl, ydy’r digwyddiad ymgynghori galw heibio olaf. Dyma’ch cyfle olaf i chi holi clinigwyr ynghylch cynigion y Bwrdd Iechyd a chael dweud eich dweud.

Bydd cyfnod ymgynghori’r Bwrdd Iechyd yn dod i ben dydd Iau YMA, felly peidiwch ag anghofio llenwi a dychwelyd yr holiadur. Dyma ddolen gyswllt i’r fersiwn ar-lein: https://www.ors.org.uk/web/index.php/survey/index/sid/751664/newtest/Y/lang/en

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*