Home > Uncategorized > Agor pencadlys Logic Document yn Llanelli

Roedd yn bleser i mi gael agor pencadlys Logic Document yn Llanelli. Dyma fusnes digidol sy’n edrych i’r dyfodol a gafodd ei ysbrydoli gan syniadau Steve Beckett a Ken Davies. Mae’n wych eu bod nhw wedi dewis dychwelyd eu pencadlys i Lanelli gan ystyried bod ganddyn nhw swyddfeydd yng Nghaerdydd a Notting Hill hefyd.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*