Home > Uncategorized > Y diwydiant moduro yn pryderi am y bwlch sgiliau a’r lefi prentisiaethau

Mae’n hollol glir i mi ar ôl gwrando ar yr hyn oedd gan Mike Hawes o Gymdeithas Cynhyrchwyr a Masnachwyr Moduron, a Jo Lopes, Pennaeth Rhagoriaeth Dechnegol Jaguar Land Rover i’w ddweud, bod angen i’r Llywodraeth talu llawer mwy o sylw i bryderon y diwydiant moduro ynghylch y Lefi Prentisiaethau a’r angen i leihau’r bwlch sgiliau.

Mae angen gwerthfawrogi addysg dechnegol, prentisiaethau a sefydliadau addysg bellach yn fwy, er mwyn sicrhau bod gan y diwydiant moduro y gweithwyr medrus sudd eu hangen i sicrhau swyddi’r dyfodol.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*