Home > Uncategorized > Trafod pryderon ynghylch yr ymgyghoriad ar ddyfodol ysbytai Hywel Dda yn Llanelli

Roedd Neuadd Coffa Porth Tywyn dan ei sang heddiw mewn cyfarfod i drafod cynllun ail-strwythuro ysbytai Bwrdd Iechyd Hywel Dda. Hefyd, fe anerchais gyfarfodydd SOSPPAN yng Nghydweli a Phontyberem.

Peidiwch â cholli’ch cyfle i gael dweud eich dweud. Llenwch yr holiadur ymgynghori ar wefan y Bwrdd: (https://www.ors.org.uk/web/index.php/751664/lang-cy) neu cysylltwch â fy swyddfa am gopi caled ohono.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*