Home > Uncategorized > Diwrnod aer glan

Mae llygredd aer yn achosi miloedd ar filoedd o farwolaethau yn y DU pob blwyddyn. Heddiw yw #CleanAirDay. Dyma’n atgoffa ni i feddwl am sut y gallwn ni gyfyngu ar ein cyfraniad ni i’r broblem o lygredd aer a sut y gallwn ni osgoi anadlu aer gwenwynig.

Rydym fel arfer yn cysylltu llygredd aer â hewlydd prysur. Ond, i fawr syndod i mi, ddysgais fod llygredd aer dan do yn gallu fod yn gynddrwg neu’n waeth! Gall wneud pethau bychain megis awyru ystafelloedd mewnol a glanhau â h?fer yn aml fod o fudd i’n hiechyd.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*