Home > Uncategorized > Cyfraniad Tamil i economi y DU

Roedd yn wych gweld cynifer o bobl o gymuned Tamilaidd y DU yn Senedd San Steffan heddiw i ddathlu cyfraniad anhygoel pobl o dras Tamilaidd i economi’r DU a datblygiad economaidd y byd.

Roedd yn bleser siarad mewn digwyddiad a oedd hefyd yn cynnwys ffrindiau o World Tamil Organisation (UK), ASau rhyngwladol ac arweinwyr byd busnes. Rydym ni gyd yn gweithio i hyrwyddo a chryfhau’r berthynas rhwng y DU a’r gymuned byd-eang o bobl o Damil.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*