Home > Uncategorized > WRW ymysg 1,000 o gwmnïau gorau’r DU

Rwy’n hynod o falch i glywed bod London Stock Exchnage Group wedi nodi WRW, cwmni adeiladu a seilir yn Llanelli, fel un o fusnesau bach mwyaf dynamig sy’n tyfu’n gyflym yn y DU.

Mae’n bleser gweld y cydnabyddiaeth hwn o lwyddiant cwmnïau lleol megis WRW sy’n creu swyddi ac yn cyfrannu at yr economi ehangach.

https://www.lseg.com/resources/1000-companies-inspire/2018-report-1000-companies-uk

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*