Home > Uncategorized > Swyddi staff Virgin Media yn Abertawe yn y fantol

Cyfarfyddais â Virgin Media heddiw yng nghwmni aelodau seneddol Abertawe gan ein bod ni gyd yn pryderi dros y posibilrwydd y bydd canolfan Virgin Media yn Abertawe yn cau gan arwain at 800 o staff yn colli eu swyddi.

Roedd yn siomedig clywed nad oedd y cwmni wedi cysylltu â Llywodraeth Cymru i drafod amodau busnes ffafriol posib a fyddai wedi gwneud Abertawe yn lleoliad mwy deniadol i’w ganolfan.

Gofynnom i Virgin Media ystyried estyn y cyfnod ymgynghori iddyn nhw gael ystyried y cymorth posib a fyddai ar gael i wneud Abertawe yn lle mwy deniadol i weithredu’r busnes.

Bydd aelodau seneddol yn cynnal cyfarfod ar gyfer gweithwyr nos Iau nesaf.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*