Home > Uncategorized > Dros 200 yn mynychu cyfarfod SOSPPAN

Mynychodd dros 200 o bobl gyfarfod SOSPPAN y prynhawn yma er mwyn danfon neges glir at y Bwrdd Iechyd: Peidiwch ag israddio Ysbyty Tywysog Philip.

Mae’n hollbwysig bod ysbyty cyffredinol llawn yn cael ei gadw yma yn Llanelli, ac felly mae’n hanfodol bod llais trigolion Llanelli yn cael ei glywed yn hollol glir.

Cofiwch ymateb i ymgynghoriad Hywel Dda. Mae copïau o’r ymgynghoriad ar gael yn fy swyddfa neu gallwch ei lenwi ar-lein: https://www.ors.org.uk/web/index.php/751664/lang-cy

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*