Home > Uncategorized > Agor pencadlys cwmni ymchwil yn Llanelli

Roedd yn bleser mawr i mi gael agor pencadlys newydd K Sharp Cyf yn Llanelli heddiw. Mae K Sharp Cyf yn gwmni gwyddoniaeth ddynol a pheirianneg sydd wedi symud ei bencadlys i Orllewin Llanelli. Mae’r cwmni’n gweithio’n helaeth gyda’r Weinyddiaeth Amddiffyn ac yn arbenigo ym maes technoleg hedfan a diogelwch seiber.

Mae Barry ac Amanda Kirby, a sefydlwyd y cwmni yn 2011, yn awyddus i ddatblygu partneriaethau cryf gyda busnesau a sefydliadau lleol ac i gynnig cyfleoedd profiad gwaith lle bydd cyfle i ddatblygu sgiliau arbenigol.

Dyma’r union fath o gwmni technoleg sydd eu hangen arnom yma yn Llanelli. Pob lwyddiant iddyn.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*