Home > Uncategorized > Agor businessau newydd

Nia Griffith MP at opening of new businesses

 

Yn ddiweddar, rwyf wedi cael y pleser o agor busnesau newydd yn yr Arcêd, oddi ar Stepney St yng nghanol Tref Llanelli. Agorodd y Dirprwy Faer Louvain Roberts Manor Estates, a sefydlwyd gan Tracy a Tony Colarusso, ac agorais Leslie Gilbert Jewelers, a sefydlwyd gan Leslie a’i bartner Ken. Dyma’r mathau o fentrau sydd eu angen i ni anadlu bywyd newydd i fewn i’r Arcêd a dod â rhywfaint o geinder a wreichionen. Hoffwn ddiolch i John Trowbridge am ei weledigaeth wrth brynu a chynnal yr Arcêd … gallwch chi eisoes weld y gwahaniaeth y mae ei ymrwymiad a’i waith caled yn ei wneud. A diolch hefyd i’r Crwbin Silver Band, y mae ei synau cydseiniol yn helpu i ddenu pobl i mewn i’r Arcêd.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*