Home > Newyddion > DIOLCH O GALON

Braint ac anrhydedd yw cael f’ail–ethol yn AS dros etholaeth Llanelli. Hoffwn ddiolch i bawb am eich cefnogaeth, geiriau caredig a sgyrsiau agored. Byddaf yn gwneud fy ngorau i fod yn llais cryf dros Lanelli yn Senedd y DU ac edrychaf ymlaen at gyd-weithio’n ddi-baid gyda chi wrth wynebu pob her sydd ar y gorwel yn lleol ac yn genedlaethol.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*