Home > Newyddion > Ymweld â systemau BAE yn Samlesbury

Yn ddiweddar cefais y fraint o ymweld â systemau BAE yn Samlesbury. Yn ogystal â chyflwyniad llawn gwybodaeth yngl?n â’r datbygiadau diweddaraf a materion o’r tîm rheoli a chael gweld y gwaith ar yr F jet ymladd, ymwelais hefyd â’r  ganolfan prentisiaeth newydd sbon. Cefais gyfarfod adeiladol iawn â chynrychiolwyr yr undebau llafur yngl?n â phwysigrwydd datblygu strategaeth diwydiannol  ymarferol yn y DU er mwyn gwneud yn siwr ein bod yn cadw ac yn datblygu ein gweithlu galluog a chadw’r swyddi yn y DU.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*