Home > Newyddion > Coleg Sir Gar yn ennill Gwobr Beacon

Pleser oedd cyfarfod â Barry Lilies, Pennaeth  Coleg Sir Gar ac aelodau’i staff a ddaeth yn ddiweddar i Lundain  am Raglen Wobrau Beacon ag enillasent am eu rhagen llwyddiannus iawn ar ddatblygu staff, sef “Llwybrau tuag at ragoriaeth.”

Ar ôl i Gymdeithas y Colegau gyflwyno’r wobr, ’roedd amser iddynt fwynhau taith o gwmpas y senedd.

Hoffwn longyfarch pawb a gymrodd rhan wrth ennillI y wobr hon. Pwysig iawn yw datblygiad staff am fod staff llawn ysbrydoliaeth cymhelliad a gwybodaeth yn allweddol i ddarparu y profiad gorau posibl i’r myfyrwyr.

Coleg Sir Gar 2

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*