Home > Newyddion > Nia yn cyfarfod ag Ofcom

Cyfarfu Nia Griffith AS â chynrychiolwyr Ofcom er mwyn codi pryderon yngl?n ag argaeledd Band Eang a derbyniad ffonau symudol yn etholaeth Llanelli.

Esboniodd Nia,

“Heb os nac onibai mae pobl yn fwy-fwy dibynnol ar Fand Eang a Ffôn Symudol am resiymau busnes a  phersonol,  ac mae’n holl-bwysig  bod y rheolydd Ofcom yn deall lleoliad y problemau ac yn gweithredu er gwella derbyniad signal i bawb.  Yn ôl pob cynllun mae BT am gyflawni band eang cyflym iawn yn ein hardal yn ystod yr ychydig misoedd nesaf ac ‘rwyn dal i godi problemau penodol â nhw.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*